Đại Cồ Việt – Hà Nội - ZO Hotels

Về Đại Cồ Việt – Hà Nội

Số 16, ngõ 27, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Rooms

Hotel Gallery

16 Ngõ 27 Đại Cồ Việt, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

0246 260 1238

en_US