Văn phòng giao dịch ZO Hotels – TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh