ZO Hotels and Apartment Tôn Thất Thuyết- TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 17 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh