ZO Hotels Tôn Đức Thắng – Hà Nội

Địa chỉ: Số 50 Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội