ZO Hotels Ton Duc Thang- Ha Noi

Address: No 50 Ton Duc Thang Str, Cat Linh, Dong Da, Ha Noi