Bạn có thể tìm thấy phòng thuộc khách sạn theo danh sách dưới đây...
Từ 900.000  / Đêm

Twin Room

Phòng có 2 giường đơn tiện nghi. Tầm nhìn ra hướng núi

Từ 900.000  / Đêm

Triple Room

Phòng có 3 giường đơn tiện nghi. Tầm nhìn ra hướng núi

Từ 800.000  / Đêm

Double Room

Phòng đôi lớn, tiện nghi. Tầm nhìn ra hướng núi