Giới thiệu

1 đệm trong sàn ngủ tập thể cho 10 người

Dịch vụ

Từ 150.000  / Đêm
Người lớn Trẻ em

Lịch

  • Có sẵn
  • Đã hết

Đặt phòng

Phòng khác